Vrh B – 2020

Feebee z Letohradského ranče

Junior Šampion ČR
Junior Šampion LK ČR
Šampion ČR
Šampion LK ČR
Šampion ČMKU
Národní vítěz
Okresní vítěz
Polský Šampion
Grand Šampion
Interšampion

Scamander Liat us Arsnouphis

German Champion VDH
German Champion VLD
Europe Winner ’16
German Youth Champion VDH
German Youth Champion VLD

Termín  porodu: 
16.4.2020